Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím

Jak pečovat o okrasné listnaté keře

Okrasné keře jsou nedílnou součástí zahrad, tvoří její střední patro. Nabídka keřů je opravdu pestrá a tak bez problémů vyberete druhy pro každou zahradu, ať už je malá či velká, zastíněná či naopak vystavená slunečnímu úpalu. Okrasné keře většinou nejsou příliš náročné na péči. Přesto jim čas od času věnujte pozornost, aby vás v zahradě dlouho těšily.

 

Průběžná péče

Vždy odstraňujte zmrzlé, suché či jinak poškozené výhony. U keřů očkovaných na podnožích dbejte na  vyřezávání planých výhonů. U bujně rostoucích a odnožujících keřů, jako např. u šeříku (Syringa vulgaris), odstraňujte nežádoucí odnože, pokud nechcete, aby se ve vaší zahradě příliš šířily. Obecně platí zásada, že byste řezem měli podpořit přirozený růstový tvar keře. Stříhání okrasných keřů je nejlepší provádět v době vegetačního klidu, pokud nemrzne.

Zmlazovací řez

Pro zmlazovací řez listnatých keřů neexistuje univerzální vhodný termín. Pokud se nechcete připravit o efekt v květu, přizpůsobte řez době kvetení. Ta se u jednotlivých druhů liší. Podle doby kvetení rozlišujeme tři základní skupiny keřů.

Keře kvetoucí na jaře na loňském dřevě

Do této skupiny patří časně zjara kvetoucí druhy keřů, jako je například zlatice (Forsythia), kdoulovec (Chaenomeles) a šeřík (Syringa vulgaris). Tyto keře řežte nejlépe hned po odkvětu, tedy zhruba v polovině května. Rostliny tak budou mít dostatek času vytvořit nové výhony pro další sezónu.

Keře kvetoucí v létě na starém a loňském dřevě

Mezi tyto keře patří např. kaliny (Viburnum) a pustoryly (Philadelphus). U této skupiny keřů zkraťte po odkvětu dobře vyvinuté výhony o jednu třetinu. Tím podpoříte růst postranních květonosných výhonů. Pokud ale tyto keře radikálně ostříháte, smiřte se s tím, že následující sezónu pokvetou jen střídmě.

Keře kvetoucí na letorostech

Jedná se o keře, které kvetou v létě či na podzim na nových výhonech. Patří k nim např. komule (Buddleia davidii), ibišek (Hibiscus syriacus), hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata), letní tavolníky (Spiraea japonica, Spiraea bumalda) či ořechokřídlec (Caryopteris x clandonensis). Keře z této skupiny řežte brzy na jaře. Bez řezu totiž keře rychle stárnou a rozklesají se. Pokud chcete, aby si zachovaly kompaktní tvar, řežte je pravidelně každou sezónu.

Raději neřezat!

Naopak buďte opatrní s řezem u pěnišníků (Rhododendron), magnólií (Magnolia) a vilínů (Hamamelis). Tyto keře řežte jen v případě nutnosti, např. z prostorových důvodů. A po provedeném řezu je nezapomeňte přihnojit.

Jak na to?

Stříhání okrasných keřů není nijak složité. Důležité je správně zvolit termín řezu. Zpravidla stačí, když budete jednu sezónu keře ve vaší zahradě pozorovat, abyste zjistili, do které skupiny podle tvorby květů patří. Pokud si nejste jistí, poraďte se raději se zahradníkem.