Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím

Jezírko oživí vaši zahradu

Voda jako přírodní živel vnáší do zahrady život, pohyb a zvuky. Vodní hladina odráží světlo a poutá tak naši pozornost. Také se v ní zrcadlí okolí, což opticky zvětšuje prostor. V horkém létě vytváří voda příjemné mikroklima. Důvodů, proč říct jezírku v zahradě své ano je tedy spousta.

 

Pestrá paleta možností

Ačkoli je voda v zahradě tak lákavá a atraktivní, varujeme raději hned v úvodu, že jezírko není vhodné řešení pro každou zahradu. Aby náležitě vyniklo a nestalo se provozní bariérou, je třeba vytvořit pro něj vhodné podmínky. Ne každý prostor to ovšem umožňuje. I když je vaše zahrada malá, nevěšte hlavu. Na vodu v zahradě určitě nemusíte rezignovat. Můžete si zvolit ze široké škály vodních prvků ten nejvhodnější pro vás a vaši zahradu, ať už to bude fontána či vývěr s kameny.

S rozmyslem

Zásada dvakrát měř a jednou řež platí i pro plánování a realizaci zahradního jezírka. Než se pustíte do nákladných úprav, dobře si vše promyslete. Zpracování projektu zahrady vám pomůže ujasnit si, jakou podobu a rozsah by vaše vytoužené jezírko mělo mít. S ohledem na velikost zahrady a její celkovou kompozici vyberte tvar jezírka. Chcete-li se co nejvíce přiblížit přírodě, zvolte organický tvar jezírka. Pokud je vaše zahrada řešená spíše pravidelně, bude vhodnější geometrický tvar vodního prvku – nejčastěji čtverec nebo obdélník. Pamatujte na to, že aby jezírko působilo v zahradě přirozeně, musí být citlivě zasazeno do terénu. Voda se v přírodě drží v dolíku. Tento princip je vhodné respektovat a umístit jezírko do prohlubně či do nejnižšího místa v zahradě.
Zároveň vybírejte místo tak, abyste na jezírko dobře viděli například z terasy a mohli se těšit pohledem na vodní hladinu a vodní rostliny. Jezírko by mělo být dobře přístupné, abyste měli možnost přímého kontaktu s vodou. Uvažujte ale i o zajištění bezpečnosti, zvláště pokud se v zahradě budou pohybovat děti.

Technické řešení jezírka

Při plánování jezírka si promyslete přívod vody. A nezapomeňte ani na připojení elektřiny, které budete potřebovat pro čerpadlo a další technické prvky. Podle zvoleného tvaru jezírka vyberte celkové technické řešení. Pravidelné vodní nádrže mohou být z betonu či tvarovek doplněných vodovzdorným obkladem. Nepravidelně (organicky) tvarovaná jezírka se lépe tvoří z PVC fólie, která se snadno přizpůsobí vašim požadavkům. V nabídce jsou samozřejmě i hotové nádrže z laminátu nebo z plastu v různé velikosti. Pamatujte při výběru na to, že čím větší a hlubší bude vaše jezírko, tím stabilnější bude vytvořený ekosystém. Chcete-li v jezírku chovat ryby, mělo by být hluboké alespoň 1,5 metru, aby se v létě voda příliš nepřehřívala a také aby mohly ryby v jezírku bez problémů přezimovat.

Nejen lekníny

Na závěr korunujte svůj úspěch výsadbou vodních rostlin. Držte se jednoduchého pravidla: Vodní plocha by měla zůstat ze dvou třetin volná. Do popředí umístěte nižší rostliny, abyste dobře viděli na hladinu jezírka. Vyšší rostliny vysazujte do pozadí. Při výběru druhů respektujte nároky rostlin na vláhu a živiny. Vodní rostliny můžeme rozdělit do pěti základních skupin podle výšky vodního sloupce. V běžné půdě po obvodu jezírka pěstujeme rostliny pobřežní zóny, které nemají žádné zvláštní nároky. Jsou to např. denivky. Navazuje bahenní zóna, kde hladina vody kolísá od 0 do cca 20 cm. Vybíráme takové rostliny, které tyto výkyvy zvládají, např. blatouchy. Dále následují rostliny mělčin (výška vodního sloupce do 50 cm) jako např. orobinec. V zóně hluboké vody převládají rostliny s listy, které plavou na vodní hladině. Typickým příkladem jsou oblíbené lekníny. Poslední (někdy přehlíženou) skupinu tvoří plovoucí ponořené rostliny, které se volně vznáší ve vodě jako např. stolístek.

Neusněte na vavřínech

Abyste se mohli dlouho těšit z průzračné vody, nesmíte zapomenout na pravidelnou údržbu jezírka. V průběhu celého roku jezírko pravidelně kontrolujte, zda z něj neuniká voda. Během sezóny odstraňujte odkvetlé a suché části rostlin, sledujte také množství řasy v jezírku a v případě potřeby omezujte její rozšíření. Užitečným pomocníkem při odstraňování řas je UV lampa. Jednou za čas je vhodné vyčistit filtr. K jeho vypláchnutí používejte vždy vodu z jezírka, abyste se nepřipravili o užitečné bakterie. Podle potřeby vysajte nečistoty ze dna jezírka.

Podzimní údržba a zazimování jezírka

Pro čistotu vody v jezírku je rizikový především podzim, kdy do jezírka padá listí z okolních stromů. Spadané listí a odumřelé části rostlin na dně jezírka zahnívají. Přitom vznikají jedovaté plyny, které zhoršují kvalitu vody, což ohrožuje především ryby. Jezírko je tedy nutné na podzim důkladně vyčistit. Dokud nemrzne, ponechejte v provozu filtr a čerpadlo. Jezírko na zimu nevypouštějte. Pokud máte v jezírku ryby, zajistěte jim dostatečné okysličení vody.

Jarní start

Na jaře, hned jak vám to počasí dovolí, spusťte filtraci. Nezapomeňte předtím důkladně vyčistit jak filtr, tak dnové sání a skimmer (sběrač nečistot na hladině). Zkontrolujte funkčnost čerpadla a odstraňte vodní kámen z křemíkové trubice UV lampy. Doplňte do jezírka startovací bakterie, které urychlí rozvoj filtračních bakterií. Přitom vždy minimálně na 24 hodin vypněte UV lampu. UV záření by startovací bakterie zničilo předtím, než se dostanou do filtru.

Láká vás vidina vodní plochy ve vaší zahradě?

Tak jen s chutí do toho! Pro inspiraci můžete nahlédnout do našich realizací.