Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím

Suché zídky jsou nejen funkční, ale i krásné

Při uspořádání zahrady často narazíte na problém, jak překonat terénní nerovnosti. Suchá kamenná zídka je velmi jednoduchým a elegantním řešením, které spojuje ušlechtilý přírodní materiál a krásu rostlin. A pokud máte po ruce i zdroj vhodného kamene, jsou pořizovací náklady poměrně nízké. Při stavbě suché zídky je třeba mít na paměti jen několik důležitých pravidel. Pokud je dodržíte, zvládnete realizaci sami.

Stavba bez malty

Suchá zídka je stavba z přírodních kamenů, skládaných na sebe bez použití pojiva. Spáry mezi kameny mohou být vyplněny zeminou a osázeny rostlinami. Ale použití rostlin není nezbytně nutné, zídku můžete ponechat i bez výsadby. Kámen tak lépe vynikne. Záleží na vás.

Možnosti použití

Suché zídky se nejčastěji používají jako opěrné zídky, které zadržují mírný svah. Mohou ale tvořit i okraj vyvýšených záhonů. Nebo použijte samostatně stojící suchou zídku jako dělící prvek. Ve venkovské krajině se s podobnými prvky setkáváme v podobě kamenic apod. Velkou výhodou suché zídky oproti klasicky vyzděné stavbě je to, že pracuje spolu s okolním terénem. Nehrozí její popraskání vlivem mrazu. A srážková voda může zídkou pohodlně protéct, aniž by ji narušila.

Na co je třeba pamatovat?

Suchá zídka by neměla být vyšší než 60, maximálně 80 cm. Pokud je terénní rozdíl větší, rozdělte svah raději dvěma či více zídkami na několik teras. Vyšší zídky nejsou dostatečně stabilní. Uvažujete-li o vyšší zídce, obraťte se proto na odborníky.

Pro stavbu zídky vybírejte spíše ploché kameny s přibližně rovnou čelní hranou. Jednotlivé kameny skládejte šikmo tak, aby byla zídka přikloněná ke svahu. Odklon čelní stěny od svislice musí být minimálně 15%, raději 20%. Tím je zajištěna jednak dostatečná stabilita zídky, jednak dostatek slunce a vláhy i pro rostliny vysazené ve spodní části zídky.

Přibližně jednu čtvrtinu kamenů musí tvořit tzv. vazáky. Jsou to kameny, které zasahují hlouběji do půdy než ostatní kameny. Svazují celou šířku zdi a tím ji zpevňují. Rozmístěte je v pravidelných intervalech.

Dbejte také na to, aby při kladení vrstev kamenů na sebe nevznikaly křížové spáry. Nikdy nepokládejte přímo nad sebe stejně velké kameny. Kameny na sobě ležících vrstev musí vždy nejméně jednou třetinou přesahovat svislou spáru, aby byla zídka dostatečně stabilní. Kromě toho by se z průběžných spár vyplavoval substrát a rostliny.

Dobře zvolte kámen

Pro kamenné zídky vybírejte nejlépe místní materiál, pokud je pro tento účel vhodný. Zídka jednak hezky zapadne do kontextu místa, jednak výrazně ušetříte za dopravu materiálu. Dobré jsou pravidelně pravoúhle tvarované kameny. Raději se vyvarujte těžko opracovatelných materiálů.

Stavba suché zídky

Suchá zídka nevyžaduje betonový základ. Hloubka základu by měla odpovídat přibližně 1/4 až 1/3 výšky zídky. Šířka základu by pak měla asi 1/3 výšky zdi, nejméně 30 cm. Do vytvořené rýhy nasypte štěrk. Štěrk zhutněte. Na takto vytvořený podklad položte první vrstvu kamenů. Ty by měly zasahovat nejméně 10 cm pod povrch. Do základů vybírejte největší kameny. Během stavby prosypávejte jednotlivé vodorovně kladené vrstvy kamenů substrátem smíchaným s drobným štěrkem. Za zadní stranou zídky tvořte průběžně drenážní vrstvu. Použijte k tomu drobné kamenné odštěpky a štěrk. Na korunu zídky vybírejte velké ploché kameny, kterými zídku pohledově začistíte. Na konci přihrňte ke koruně zídky zeminu a zakryjte tak drenážní vrstvu.

SZ_02

 

Osázení zídky

Na závěr osázejte spáry a korunu zídky trvalkami. Nevysazujte rostliny příliš na husto, aby výsadba nevypadala nepřirozeně. Nejvhodnější termín pro výsadbu je jaro. Použijte kontejnerované sazenice s kvalitním kořenovým systémem. Nezapomeňte je důkladně zavlažit! Spáry okolo sazenic můžete vyplnit mechem, který rostlinám pomůže udržet vláhu. Vybírejte suchomilné trvalky, které jsou adaptované na podmínky stanoviště. Zvažte také orientaci zídky ke světovým stranám, míru oslunění a pH použitého substrátu a kamene. Ve spárách se uplatní  zejména skalničky. K osvědčeným druhům patří tařice (Aurinia saxatilis), tařička (Aubrieta), zvonky (Campanula carpatica, Campanula portenschlagiana), rožec (Cerastium tomentosum), hvozdíky (Dianthus deltoides, Dianthus gratianopolitanus), devaterník (Helianthemum), štěničník (Iberis sempervirens) a plamenky (Phlox subulata, Phlox douglasii). Určitě nezapomeňte na rozchodníky (Sedum album, Sedum acre, Sedum spurium, Sedum sexangulare) a netřesky (Sempervivum). Použijte i aromatické rostliny, jako je třeba mateřídouška (Thymus serpyllum). Korunu zídky můžete osázet i nízkými suchovzdornými dřevinami. Uplatní se zde také okrasné cibuloviny, které vás potěší brzy na jaře.

Jiné varianty

Myslíte si, že suchá zídka se do vaší zahrady nehodí a přesto toužíte po kameni? Nezoufejte! Kámen v zahradě může mít mnoho podob. Na sucho skládané zídky jsou jen jednou z nich. Namísto zárubních zídek můžete použít například gabiony – drátěné koše naplněné kamením. Původně se používaly zejména u technických staveb ke zpevňování náspů a podobně. Postupně si ale získaly své místo i v zahradní tvorbě. V přírodních zahradách je oblíbeným prvkem z kamene bylinková spirála. Z kamene můžete vytvořit skalku. Nebo nechte vyniknout jeden zajímavý solitérní kámen. Oblíbená je kombinace kamene s okrasnými trávami. Stačí si jen vybrat. Pro inspiraci se můžete podívat do našich realizací. A nebo se poraďte se zahradním architektem.