Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím

Zasaď strom!

Říká se, že správný muž má zplodit syna, zasadit strom a postavit dům. Ať už si o této lidové moudrosti myslíte cokoli, výsadbou stromu v životě určitě nic nezkazíte, nezávisle na tom, zda jste muž nebo žena. A jak strom správně zasadit? Aby byla vaše snaha korunována úspěchem, stačí dodržet pár základních pravidel.

 

Proč by v zahradě neměl chybět strom?

Jak je známo, stromy produkují kyslík, zadržují vodu v půdě, poskytují stín a celkově příznivě ovlivňují mikroklima. Do zahrady stromy vnáší třetí rozměr a utváří tak celý prostor. Zejména listnaté stromy jsou díky své proměnlivosti v průběhu ročních období velmi atraktivní. A že z nich padá listí? Za tu krásu to jistě stojí. Navíc listí můžete použít jako přirozený mulčovací materiál. Nebojte se spojit okrasnou funkci stromu s užitkovou. Vždyť i ovocné stromy jsou zajímavé kvetením na jaře i podzimním zbarvením listů.

Jak vybrat strom pro vaši zahradu

V prvé řadě zvažte, jaké jsou podmínky na vybraném stanovišti. Zohledněte nadmořskou výšku, orientaci pozemku vůči světovým stranám, půdní podmínky, oslunění a vláhové poměry. Čím více přizpůsobíte výběr druhu konkrétnímu místu, tím lépe vám pak strom na zahradě poroste. Pamatujte také na to, že každý strom má určité prostorové nároky. A bylo by škoda, kdybyste časem zjistili, že vysazený strom zabírá víc místa, než je vám milé. Pro menší pozemky si můžete vybírat kultivary stromů např. s úzce sloupovitou korunou jako je červenolistý kultivar buku Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´. Do malé zahrady se hodí také stromy s kompaktní kulovitou korunou jako javor Acer platanoides ´Globosum´ či katalpa Catalpa bignoides ´Nana´. K méně vzrůstným dřevinám patří také okrasné hlohy např. Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´ a jabloně jako třeba Malus ´Everste´ nebo Malus ´Rudolph´. Nabídka stromů je široká a jistě vyberete i pro vaši zahradu.

Pozor u ovocných stromů!

Pokud plánujete výsadbu ovocných stromků, nezapomeňte na to, že některé ovocné druhy jsou cizosprašné. To znamená, že k opylení potřebují pyl jiné odrůdy. K cizosprašným dřevinám patří zejména třešně a ořešáky. Cizosprašné jsou i některé odrůdy jabloní, hrušní, slivoní. Někdy ovšem stačí, abyste se porozhlédli po okolí. Pokud ve vašem sousedství v okruhu cca 100 metrů roste vhodný opylovač, nemusíte hned vysazovat stromy dva. Z toho můžete těžit třeba v zahrádkářských koloniích. Pokud si nejste jistí, jaký strom je pro vás a vaši zahradu ten pravý, poraďte se s odborníky. Pečlivý výběr v budoucnu zúročíte.

Termíny výsadby

Nejvhodnější čas pro výsadbu dřevin je vždy na jaře (od března do května) nebo na podzim (od konce srpna až do zámrazu), kdy jsou stromy v období vegetačního klidu a zároveň je dostatečně vlhko. Termín a způsob výsadby se odvíjí také od typu výpěstku. Stromy pro výsadbu mohou být prostokořenné, se zemním balem nebo kontejnerované. Novinkou posledních let jsou tzv. airpoty.

Prostokořenné sazenice

Ovocné stromky se nejčastěji vysazují jako prostokořenné, tedy se zcela odhalenými kořeny. Tyto výpěstky jsou nejlevnější. Prostokořenné sazenice vysazujte co nejdříve po zakoupení. Před výsadbou namočte kořeny na 24 hodin do vody.

Stromy s balem

Okrasné dřeviny se dodávají nejčastěji s kořenovým balem. Stromy jsou ve školce pěstovány ve volné půdě a před výsadbou jsou vykopány ze země. Kořeny jsou spolu s okolní zeminou zabaleny do kompaktního balu. K obalení se nejčastěji používá jutová plachetka. U větších rostlin je bal zpevněn drátěným košem. Obojí se v půdě časem rozpadne.

Kontejnerované dřeviny

Jedná se o dřeviny, které jsou pěstovány přímo v kontejnerech, tedy v květináčích. Nejčastěji jsou tímto způsobem pěstovány keře. Stromy v kontejnerech jsou spíše výjimkou. Jejich výhodou je, že kontejnerované dřeviny lze vysazovat prakticky v průběhu celé sezóny, pokud jim zajistíte dostatečnou zálivku. Dřeviny v kontejnerech jsou však výrazně dražší než dřeviny se zemním balem.

Airpoty

Stromy v airpotech se dodávají pro letní výsadbu přibližně od druhé poloviny června. Dřeviny jsou pěstovány ve speciálních provzdušněných květináčích či manžetách. Princip je podobný jako u kontejnerovaných dřevin. Ovšem s tím rozdílem, že při pěstování v airpotech nedochází ke tvorbě spirálovitě stočených kořenů. Airpoty se ve školce rozeberou a stromy jsou poté expedovány s klasicky zpevněným balem. Za možnost výsadby mimo obvyklý termín si však podobně jako u kontejnerovaných stromů připlatíte. A dejte pozor, aby kořenové baly při transportu a čekání na výsadbu neproschly!

Postup výsadby

Nejprve vykopejte výsadbovou jámu. Ta by měla být minimálně 1,5 krát širší, než je průměr kořenového balu. Naopak nemusí být příliš hluboká. Strom zasaďte tak hluboko, jak byl pěstován ve školce. Výsadbová jáma by měla mít kónický tvar. Bude se tedy směrem dolů zužovat. Aby kořeny dobře prorůstaly z jámy do okolního substrátu, zdrsněte okraje jámy třeba rýčem.

Kotvení

Pro dobré uchycení a růst stromu zajistěte jeho ukotvení. Pro menší ovocné stromky postačí jeden kůl. Také jehličnaté dřeviny se většinou kotví pomocí jednoho kůlu, který je zatlučen šikmo do země. Větší stromy upevněte raději pomocí tří kůlů spojených nahoře pomocnou lištou. Kůly zatlučte do výsadbové jámy kolmo do země do hloubky minimálně 50 cm. Do takto vzniklé ohrádky vyvažte strom pomocí pevných a pružných úvazků. V prvních letech po výsadbě nezapomínejte kotvení pravidelně kontrolovat a povolovat úvazky, aby nedocházelo k jejich zarůstání. Po třech letech můžete kotvící prvky zcela odstranit. Kotvící prvky do dna výsadbové jámy umístěte ještě před výsadbou.

Výsadba

Strom umístěte do jámy tak, aby byl kmen kolmo k zemi. Při manipulaci zvedejte strom vždy za kořenový bal, nikdy ne za kmen! Před zasypáním jámy nezapomeňte uvolnit drátěné pletivo kořenového balu v oblasti kořenového krčku (báze kmene), aby nedošlo k zaškrcení. Dejte pozor na to, abyste strom nezasadili příliš hluboko. Kořenový krček by měl být vidět. Při výsadbě prostokořenných sazenic rozprostřete kořeny v jámě přirozeným způsobem a odstraňte kořeny poškozené. Kontejnerované dřeviny vyjměte před výsadbou z květináčů či jiných obalů. Odstraňte spirálovitě stočené kořeny. Strom ve výsadbové jámě zasypte po částech zeminou. Substrát dobře udusejte, aby v něm nevznikaly vzduchové kapsy. Poté stromy důkladně zalijte. Doporučená zálivková dávka je minimálně 50 litrů na strom.

Ochrana proti výparu

V prvních letech po výsadbě, než se strom vzpamatuje z povýsadbového šoku, ocení ochranu proti nadměrnému výparu na kmeni. Použijte buď pruh juty nebo rákosovou rohož.

Řez dřevin po výsadbě

Po výsadbě proveďte srovnávací (komparativní) řez. Vzhledem k tomu, že došlo k redukci kořenového systému, je nutné úměrně tomu zkrátit i nadzemní část. Soustřeďte se především na zlomené, suché či jinak poškozené výhony. V každém případě zachovejte vrcholový výhon, tzv. terminál, který je důležitý pro zdravý rozvoj koruny. Doporučení z praxe: Výhony ostříhejte těsně před výsadbou, než strom usadíte do výsadbové jámy. Lépe tak dosáhnete do koruny přímo ze země.

Závlahová mísa

Kolem stromu vytvořte po výsadbě závlahovou mísu, aby voda dobře stekla ke stromu. Plochu závlahové mísy zamulčujte vrstvou mulčovacího materiálu (např. kůry) o mocnosti přibližně 10 cm. Mulč udržuje příznivé mikroklima a brání zaplevelení.

Výsadbou to nekončí

Aby se vaše vložené úsilí vyplatilo, věnujte každému stromu náležitou péči i po výsadbě. Důsledně dbejte především na zálivku. Častým nešvarem bývá u nových výsadeb také poškození báze kmene, ke kterému dochází při sekání. Proto prostor závlahové mísy vyžínejte vždy ručně. V prvních  přibližně čtyřech letech zajistěte také odborné provedení výchovného řezu za účelem zapěstování zdravé koruny. Zaměřte se zejména na snížení budoucích vývojových a růstových rizik, jako je nevhodné větvení apod.