Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím

Jak na realizaci zahrady

Zpracovaný projekt zahrady vám leží v šuplíku.  Hlavu vám zaměstnává volba – založit zahradu vlastními silami nebo spojit síly se zahradníkem? Ať tak či onak, podívejte se, co vás při realizaci zahrady čeká a nemine. A teprve poté se rozhodněte. 

 

Nejprve stavba, poté zahrada

Výstavbu zahrady zahajte vždy až po skončení stavebních úprav. Výjimkou jsou hrubé terénní úpravy, které lze často realizovat spolu se stavbou, takříkajíc při jednom nepořádku. V každém případě je nezbytné před realizací zahrady odstranit z pozemku veškeré stavební zbytky. Často bývá půda utužená pojezdem těžké techniky, proto je třeba zajistit dostatečné nakypření zhutněné vrstvy půdy.

Po hrubých terénních úpravách je pravý čas na stavbu zídek a zpevněných ploch, pokud je máte v plánu. Bazény, okrasná jezírka, terasy navazující na dům, někdy doplněné pergolou, či altánem nebo alespoň zahradní domek na nářadí instalujte před založením zahrady.

Vůbec veškeré stavební práce a přesuny hmot, vyžadující použití techniky, by měly být provedeny hned na začátku.

Při jejich pozdější realizaci může dojít k poškození výsadeb a trávníku, čímž se zbytečně zvyšuje cena zahrady. Právě proto vám zpracování projektu zahrady před výstavbou zahrady pomůže ujasnit požadavky na prostor. Předchozí rozvaha výrazně snižuje riziko pozdějších nákladných zásahů.

Příprava pozemku před výstavbou zahrady

Zejména při rekonstrukci zahrad bývá často nutné odstranění starých a nevhodných dřevin. Kácení provádějte na začátku realizace. K odstranění pařezů použijte pařezovou frézu, která likviduje pařezy do hloubky bez nutnosti jejich vykopání.

Půda je základ

Jestli-že zakládáte zahradu na pozemku, kde byla provedena skrývka ornice, musíte zajistit její doplnění. Ornici rovnoměrně rozprostřete po pozemku v dostatečně silné vrstvě a povrch urovnejte hrabáním. Pro zlepšení půdních podmínek můžete navíc doplnit vrstvu zahradního kompostu. Před výsadbou rostlin nezapomeňte na důkladné odplevelení pozemku. Nejspolehlivější je aplikace postřiku totálního herbicidu.

Sázejte

Do připravené půdy vysazujte rostliny. Nejvhodnější termín pro zakládání zeleně je na jaře od března do května nebo na podzim od konce srpna do října.

Jako první vysazujte vzrostlé stromy. Dbejte na dostatečnou velikost výsadbové jámy a správně provedené ukotvení dřevin, které zajistí lepší ujmutí stromů. Dále vysazujte keře a trvalky. Po výsadbě rostliny zamulčujete. Obvykle se k tomuto účelu používá drcená borka. Lze použít také kačírek, štěrk, dřevěnou štěpku či jiné materiály. Mulčovací vrstva zabraňuje samovolnému zhutňování půdy v důsledku deště, snižuje výpar, zvyšuje biologickou aktivitu půdy a brání nežádoucímu zaplevelování výsadby.

Zelený pažit

Na závěr založte trávník. Zelený pažit je chloubou každé zahrady, vyžaduje ovšem náležitou péči již od začátku. Důležité je důsledné urovnání terénu, abyste předešli obtížím při sekání.
Při zakládání trávníků můžete volit mezi dvěma základními technologiemi. Vyberte si mezi klasickým výsevem travního semene nebo pokládkou travních koberců. Zakládání trávníků pomocí předpěstovaných travních koberců umožňuje v podstatě okamžité užívání zahrady. Již týden po založení lze po trávníku chodit. Pokud zvolíte založení trávníku výsevem, nezapomeňte osivo přitlačit k podkladu válcováním.

Že je založení zahrady doslova věda?

Tak se nestyďte informovat na všechno, co vás zajímá. Čas je přece dražší než peníze. Zeptejte se na postup a nechte si realizaci nezávazně nacenit.